Kişisel ve Karma Sergiler

1986Kişisel Resim Sergisi - Bakraç Sanat Galerisi, İstanbul
1988Kişisel Resim Sergisi - Pabetland Sanat Galerisi, İstanbul
1989Kişisel Resim Sergisi - Pabetland Sanat Galerisi, İstanbul
1995Kişisel Heykel Sergisi - Tüyap Sanat Fuarı "Genç Etkinlik 95", İstanbul
1997İlk kitabın yayınlanması "DEFTERLER"
1997Kişisel Heykel Sergisi, Tüyap Sanat Fuarı, Çatı Sanat Galerisi, İstanbul
2000İkili Sergi "Heykeller", Karsu Sanat Galerisi, İstanbul
2000İkinci kitabın yayınlanması "DEFTERLER İKİ"
2003Kargart karma Sergi "Kargaşa 3"
2004Kargart karma Sergi "Kargaşa 4"
2011Üçüncü kitap "GREGOR-Evdeki gergedan" 6.45 Yayın



STB Tasarım Hizmetleri